ATAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA TALEPLERİMİZİ MEB’E İLETTİK
Bu taleplerimiz aynı zamanda eğitim çalışanlarının talepleridir. Dikkate alınması dileğiyle, kamuoyuna saygı ile duyurulur.