BRANŞI SINIF ÖĞRETMENİ OLAN YÖNETİCİLER

Branşı sınıf öğretmeni olan yöneticilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini ne şekilde yerine getireceklerine dair Kayseri Valiliğince tereddüt oluştuğundan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görüş istenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Kayseri Valiliğine 14.04.2009 tarihinde açıklayıcı bilgi göndermiştir. Yaşanan bu sorun yalnızca Kayseri iline mahsus olmayıp diğer illerimizde de sorunların olduğu bilgilerini aldık. Diğer illerde bulunan yöneticiler bakanlık görüşü doğrultusunda uygulama yapılmasını istemişler ancak il yöneticileri bu görüşün Kayseri ilini bağladığı cevabını vermişlerdir. Türk Eğitim-Sen olarak ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazdık.

 

İlgili Yazı için Tıklayınız