10 BİN ÖĞRETMEN İÇİN ATAMA YAPILACAK ALANLAR, TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık 2009 atama döneminde atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan çizelgesi  ile ilgili açıklama yaptı.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA DUYURU

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için 10.000 kadrolu öğretmen ataması yapılacaktır. Basvurular, 04-14 Aralık 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak olan Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Aralık 2009)’nda yer alacak hükümler çerçevesinde elektronik ortamda alınacaktır. Atamalar, 16 Aralık 2009 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Atama yapılacak alanlar, taban puanları, atama biçimleri ve kontenjanları asağıda gösterilmiştir.

ARALIK 2009 ATAMA DÖNEMİNDE ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BASVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN ve KONTENJAN ÇİZELGESİ