MEB YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİNE DAVA!

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesinin 7. maddesinin son fıkrasının son cümlesi; “Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en çok 80 saatlik programlardan oluşur.”  ve 21. maddesinin 2. fıkrası; “Kurs gelirlerinin % 3’ü kurs merkezi müdürüne, % 5’i kurs merkezi yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80’i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6’sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için Sendika olarak dava açtık. Bu madde kurs gelirlerinin dağılımını yeniden düzenleyerek hak kaybına sebep olmakta ve okullarımızda yetiştirme kursu düzenlenmesini zorlaştırmakta ve böylece özel dershaneleri adeta teşvik etmekteydi. 

 

İlgili dava dilekçeniz için tıklayınız.