YİNE ARTVİN,YİNE ARDANUÇ !

Artvin/Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürü Azim ÖNAL, Türk Eğitim-Sen düşmanlığında sınır tanımıyor. Azim ÖNAL’ın düşmanlığı, üyemiz, Ardanuç Çok Programlı Lisesi Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni İshak ÇELİK’e karşı uygulamaları ile kendini gösteriyor. Ne var ki,  ilçe milli eğitim müdürü, görevi gereği tarafsız olma mecburiyetindedir. Türk Eğitim-Sen de Azim ÖNAL’ı bu noktaya getirecek yasal tedbirler için gereğini yapmaya muktedirdir.

Türk Eğitim-Sen Ardanuç Teşkilatlandırma Sekreteri İshak ÇELİK, babasının çok ağır hastalığı ve babasına bakacak kimsenin olmaması nedeniyle yasal hakkı olan senelik izine ayrılmak için okul müdürüne başvuruyor. Mecbur olmadığı halde okulun işlerini aksatmamayı üstlenince, okul müdürü, 27 Nisan-29 Mayıs 2009 tarihleri arasındaki 32 günlük senelik iznine onay veriyor. İşte burada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azim ÖNAL devreye giriyor. Azim ÖNAL, senelik iznin, yıllık izin onayında, Temmuz-Ağustos aylarında düzenlendiğini bu sebeple, yıllık iznini, onayda belirtilen tarihlerde kullanması gerektiğini yazı ile bildiriyor. Halbuki MEB  İzin Yönergesine göre böyle bir zorunluluk yok. Amirin takdir hakkı, hiçbir zaman ona keyfi karar verme hakkını tanımaz. Bir de İshak ÇELİK’e akıl öğretiyor: Memur, babasına bakmak için refakat izni almasını öneriyor. Bu çok sayın milli eğitim müdürü ya, belediye sınırları içinde evde yatan bir hasta için, doktor raporunda refakat önerilmiş olması halinde, öncelikle yıllık izinden kullanılması gerektiğini bilmiyor, ya da aklınca ipe un seriyor. Sonuç olarak yıllık iznini iptal edildiğini bildiriyor. İshak ÇELİK’in babası, bir buçuk ay geçmeden, 13/06/2009 tarihinde vefat ediyor.

İshak ÇELİK’in başına gelen bu felaket karşısında, normal olarak amirin üzüleceğini ve vicdanen rahatsız olacağını düşünürsünüz. Fakat, İlçe Milli Eğitim Müdürü hızını alamamış olmalı kısa bir süre sonra, eften püften şeylerden üyemiz hakkında soruşturma açıyor. Üyemize psikolojik baskı kurmaya çalışıyor.

Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürü temsilcimiz üzerinde neden baskı kurmak istiyor? Biraz eskiye gidelim:  22 Nisan 2008 tarihinde, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez sitesinde, “Artvin İl Milli Eğitimde Neler Oluyor?” başlığı altında aşağıdaki açıklamalar yer alıyordu:

Artvin ili, Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde iki şube müdürü norm kadrosu bulunuyor ve kadrolu iki şube müdürü görev yapıyor. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ardanuç Halk eğitim merkezi Müdürü vekalet ediyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü, ilçe milli eğitim şube  müdürlüğüne Bakanlık tarafından norm kadro fazlası olarak görevlendirilmiş, bu şekilde 2007’den beri çalışıyor. Halbuki, çalışan personel ve öğrenci sayısı yaklaşık iki kat fazla olan Artvin’in Yusufeli ilçesinde norm kadroda boşluk olduğu halde tam iki yıl, tek şube müdürü görev yapıyor.

Artvin Valiliği’nin, Halk Eğitim Müdürü Azim ÖNAL’ı Bakanlıktan görevlendirme talebi olmamasına rağmen, Bakanlık Ankara’dan Ardanuç’ta ihtiyacı keşfediyor ve görevlendirme yapıyor. Ancak Artvin’in diğer ilçesinde (Yusufeli) yaklaşık iki yıl norm kadro boş kalıyor, fakat bunu Bakanlık fark etmiyor.  2008 tarihinde ayrıca şu soruları da sormuştuk:

1.Danıştay kararları ( T.C. Danıştay 12. Dairesinin 2003/3936 esas no’lu kararı) Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde neden uygulanmıyor?

2. Şube Müdürleri varken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürüne verilebilir mi?

 

3. Daha önce, (2007’de) norm kadro dahi yokken aynı Halk Eğitim Müdürü’ne Şube müdürlüğü görevlendirmesi hangi gerekçe ile yapıldı? İhtiyaç var idiyse, Ardanuç’a göre   yaklaşık iki kat personele sahip olan Yusufeli’nde neden iki yıl norm kadro boş olduğu   halde, tek şube müdürü görev yaptı?

 

Bu haberlerin basında yer almasından (Nisan 2008) Azim ÖNAL, İshak Çelik  hakkında haksız ve baskıcı bir tutum içine giriyor. Bu haberlerin sorumlusu olarak, altı ay kadar öncesinde Şubemiz yönetim kurulu üyesi olan İshak ÇELİK’i görüyor.

 

Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü görevlendirme ile yürüten, aynı ilçenin Halk Eğitim Müdürü Azim ÖNAL, 2009 tarihinde Hemşin İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanıyor. Başka bir yönetici de Ardanuç ilçe milli Eğitim Müdürü olarak atanıyor. Daha sonra Ardanuç ve Hemşin milli eğitim müdürleri, karşılıklı görevlendirme yoluyla yer değiştiriyor. Ve Azim ÖNAL yine Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  ( görevlendirme yoluyla) devam ediyor. Bakanlığın Azim ÖNAL’ı  geçici görevlendirmesi adeta ömür boyu görevlendirmeye

dönüşüyor.  

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan 30 Ocak 2010 tarihli genelgenin 1. maddesinde ” Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır.” İbaresine yer verilmiştir.

 

Azim ÖNAL’ın,  Başbakanlık genelgesine rağmen, yaklaşık 4 yıldır  sürekli hale getirilmiş olan geçici görevlendirmesine son vermesini, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Başbakanlık genelgenin gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Ayrıca, İlçe teşkilatlandırma sekreterimizin yalnız olmadığını, yapılan hukuksuz uygulamaların yasal yollardan hesabının  sorulacağını hatırlatıyoruz.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ