MEB’E SORUYORUZ; ÖĞRETMEN ÇOCUKLARINA BURSU ÇOK MU GÖRÜYORSUNUZ?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve asıl amacı yoksul ve başarılı öğrencilere maddi bir katkı sağlamak olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında bu yıl yoksul olma kriteri özellikle öğretmen çocukları için söz konusu olamamaktadır. Maddi imkanlardan yoksun olma kriteri Bakanlık tarafından her yıl belli bir miktar üzerinden belirlenmektedir. Her yıl burs verilecek kişilerin kontenjanları ile ilgili yönetmeliğin 10. maddesinde öğretmen çocuklarına %15 kontenjan ayrıldığı bilinmektedir. Ancak 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da tespit edilen miktar, üç çocuklu bir öğretmenin çocuğunun sınava giremeyeceğini bizlere göstermektedir. Sınava başvurabilmek için belirlenen miktar ailenin yıllık gelirinin fert başına düşen tutarını ifade etmektedir. Bu miktar 2007 yılında 5100 YTL, 2008 yılında 5400 YTL iken 2009 yılında 4353 TL ve 2010 yılında da 4590 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarın bu şekilde belirlenmesi %15 kontenjan ayrılan öğretmen çocukları için maalesef bir anlam ifade etmemektedir. Yani artık öğretmen çocuklarına kontenjan ayrılmasının bir anlamı kalmamıştır.

 

            Zaten çok zor maddi koşullarda mesleğini icra etmeye çalışan öğretmenlerimizin çocuklarının çok cüzi bir miktar olan bu sınav sonucunda alınan burstan da mahrum edilmeleri sosyal hukuk devletine yakışmamıştır. Öğretmenlerimizin ve ailelerinin daha rahat, huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir düzeyde hayat sürmeleri adına Bakanlığın da artık görmezden gelme politikasından vazgeçme zamanı gelmiş de geçiyordur.  

 

            2009 yılında konuyu Bakanlığa yazmış olduğumuz yazılar ile iletmiş ve mağduriyetlerin giderilmesini talep etmiştik. Ancak Bakanlık herhangi olumlu bir düzenleme yapmamış ve konu olduğu gibi kalmıştır. Türk Eğitim-Sen olarak ayrıca Danıştay’a açmış olduğumuz dava da devam etmektedir. Davamızdan olumlu sonuç almayı umut etmekteyiz. Son olarak yayınlanan sınav başvuru kılavuzunda belirlenen miktarın yükseltilerek öğretmen çocuklarının sınava girmesinin sağlanması için ivedilikle çalışma yapılmasını Bakanlıktan talep etmiş bulunmaktayız.

 

İlgili yazı için tıklayınız.