YÖNETMELİK TOPLANTISI HAKKINDA

MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili yapılan toplantı sonuçları internet sitemizde yayınlanmış ve yaşananlar haber metninde açıklanmıştır. Bu açıklamalar kesin sonuç isteyen bir çok öğretmeni tatmin etmemiş, sendikamızdan daha net açıklamalar beklediklerini ifade eden yorum ve e-postalar göndermişlerdir.

 

Türk Eğitim Sen olarak, bu arkadaşlarımızın sıkıntılarını anlıyor ve yönetmelik konusunun bir an önce netleşmesini biz de istiyoruz. Ancak, bu konularda net açıklama yapabilmemiz, takdir edilir ki, mümkün değildir. Bu yetki tamamen MEB’e aittir. Ancak, toplantı sonuçları ile ilgili şu değerlendirme yanlış olmayacaktır; MEB sendikaların mutabakat sağladığı pek çok konuyu red etmemiştir. Buna rağmen son sözü MEB söyleyecek, sendikalar ise gerekli görülmesi halinde hukuki mücadeleye, gerekirse eylem yapmaya devam edecektir. Bunlara mecbur kalmamayı diliyoruz.

 

Toplantı ile ilgili olarak yaptığımız açıklamada, yönetmeliğin bu yıl yetişip yetişmeyeceği endişemizi dile getirmiştik. Bu endişemiz, toplantıda yapılan konuşmaların, Bakanlık yetkililerinin ifadelerinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple Genel Başkanımız İsmail KONCUK, Persone Müdürümüz Sayın Necmettin YALÇIN’ı arayarak endişelerini dile getirmiş ve beklentilere uygun davranılması gerektiğini iletmiştir. Genel Müdür konuya sıcak yaklaşmıştır. Yönetmelik konusunda tavsiyelerimizi MEB’e iletmeye ve gelişmeleri  sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

 

Türk Eğitim Sen olarak, yanlış anlaşılacak, eğitim çalışanlarını umutlandıracak ve umutlarının kırılmasına yol açacak usul ve üsluptan dikkatle kaçıyoruz. Ciddi ve sorumlu sendikacılık bunu gerektirmektedir. Doğruluğu, dürüstlüğü ve ilkeli davranmayı sendikal mücadelesinin merkezine koymuş olan Türk Eğitim Sen bu sorumlu ve ciddi tavrını muhafaza ederek yoluna devam edecektir.

 

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği verimli ve kaliteli hizmet üretmek için son derece önemlidir. Bu yönetmeliğin en iyi ve çoğunluğun memnuniyetini sağlayacak şekilde çıkması için elimizden gelen gayret gösterilmektedir. Bu sebeple anketler yaparak sizlerin görüşlerini almaya ve demokratik davranmaya azami gayret ve ihtimam gösteriyoruz.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ