KARİYER BASAMAKLARI YASA TASARISINA İLİŞKİN TEKLİFLERİMİZ

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve TBMM’ye sevk edildiği öğrenilen 1739 Sayılı MEB Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Tasarısı  ile ilgili olarak eksiklikleri tasarıya eklenmesi talebiyle MEB, TBMM Bütçe Plan Komisyonu Başkan ve Üyeleri, TBMM  Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor  Komisyonu Başkan ve Üyelerine TBMM Grup Başkan Vekillerine gönderdik.

Tasarıda taleplerimiz doğrultusunda değişiklikler yapılacağını ve kariyer basamakları ile ilgili önceden kazanılmış hakların korunacağını ve oluşabilecek mağduriyetlerin önleneceğini umuyoruz


MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız