MEB’DEN DERSİNE BRANŞ ÖĞRETMENİ GİREN SINIF ÖĞRT. EK GÖREV GENELGESİ

İlköğretim okullarında 4 ve 5’inci sınıflarda branş öğretmenlerinin derslere girmesi halinde okuldaki eğitim öğretim uygulamalarının etkinliğinin arttırılması için derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmenlerine; Milli Eğitim Bakanlığı 2010/28 sayılı Genelge ile yeni yükümlülükler getirmiştir. Dersine branş öğretmeni girdiği halde okulda bulunması gereken sınıf öğretmenleri Genelgede belirtilen eğitim çalışmaları ile meşgul olmalarının gerekliliği belirilmiştir.

 

 İlgili Genelge İçin Tıklayınız