ZORUNLU HİZMETTEN MUAF OLANLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİDİR

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 06/05/2010 tarihli Resmi Gazetede Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bakanlık tarafından yönetmelik yürürlüğe girmeden sendikamızdan taslak yönetmelik hakkında görüş bildirmemiz istenmiştir. İstenilen görüş yazısı üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığına iletilmiştir. Konu ile ilgili bakanlıkça iki kez toplantı yapılmış ve görüşlerimiz doğrultusunda bakanlıkla büyük bir oranda mutabık kalınmıştır. Ancak bakanlık “GEÇİCİ MADDE: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki, Atama ve Yer Değiştirme hükümleri doğrultusunda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yer değiştirme suretiyle atanmış olan öğretmenler, zorunlu çalışma sürelerini veya bulundukları illerde geçirilmesi gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ilk yer değiştirme döneminde bulundukları il dışına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” şeklindeki önerimize ve mutabık kalmamıza rağmen  verdiği sözü tutmamıştır.

15 Mayıs itibari ile il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişiklikleri yapılacağı için konunun acili yeti sebebi ile öncelikli olarak Yönetmeliğin “İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler”  başlıklı 26/2 maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.”şeklinde düzenlemenin bir an önce değiştirilmesi talebi ile Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk.

Yönetmelikte var olan diğer sorunlu maddeler ile ilgili olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konular hakkında da bakanlığa itirazlar yapılacak gerektiği durumlarda mutlak suretle yargıya gidilecektir. Tüm ilgililere duyurulur.

İlgili yazı için tıklayınız.