ROTASYON UYGULAMASIYLA İLGİLİ MEB GÖRÜŞLERİ

İstanbul Valiliği tarafından 2011 yılı zorunlu yer değişikliğine ilişkin yapılan duyurularda münacatta bulunan adayların değerlendirilmesinde tereddüde düşülmesi sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığından valilik makamınca 13.09.2011 tarih ve 111266 sayılı yazı ile görüş istenilmiş, 16.09.2011 tarih ve 63268 sayılı yazı ile Bakanlıkça tereddüt edilen hususlarda cevap verilmiştir.

Bahsi geçen yazı da;

-Eğitim kurumu yöneticilerinin atanmak istedikleri eğitim kurumuna alanı itibari ile öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olma şartının arandığından söz edilmektedir.

-Yabancı Dil, Rehber Öğretmenlik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarının İlköğretim ve Ortaöğretimde ortak alan olduğundan bahis ile bu derslerin okutulduğu her derece ve türdeki eğitim kurumlarına atanabileceğinden söz edilmektedir.

-Almanca ve Fransızca dersleri yabancı dil kapsamında yeterince tercih edilmemesi sebebi bu alan öğretmenlerinin istihdam alanı daralan öğretmenler kapsamında olduğu, bu nedenle bu öğretmenlerin Türkçe derslerini okutmak üzere İlköğretim kurumlarında görevlendirildiği, alanı Almanca ve Fransızca olan öğretmenlerin bu derslerin okutulduğu eğitim kurumlarına yönetici olarak atanabildikleri, bu durumun mümkün olması durumunda ise halen görev yaptıkları eğitim kurumunun türüne uygun kurumlara atanabileceklerinden söz edilmiştir.

-Zorunlu yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu müdürlerinin aynı tipteki eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri, alt tipteki eğitim kurumlarını tercih etmelerinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

-Yüksek Öğrenim mezunu olmayan eğitim kurumu yöneticilerinin halen görev yapmakta olduğu eğitim kurumu ile aynı seviyede ve aynı yönetim kademesinde olmak koşulu ile zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulması gerektiği mütalaa edilmiştir.

-Birleştirilme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin hizmet sürelerinin hesabında dönüştürme ve birleştirme öncesindeki görev sürelerinin değerlendirmeye alınacağından söz edilmektedir.

 

 

İlgili yazı için tıklayınız