SÜT İZNİ KULLANIMINDAKİ ENGELLER KALDIRILMALIDIR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 25.02.2011 tarih ve 27857(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 104. maddesinin (D) fıkrasında analık izninin bitiminden itibaren süt izinlerinin kullanımına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Konuya ilişkin olarak MEB Personel Genel Müdürlüğü’nce 27.12.2004 tarih ve 4523/93570 sayılı yazıda süt izninin kullanımına ilişkin bir kısım açıklamalar yapılmıştır. Ancak, bu yazı da bir kısım uygulamalara ilişkin açıklamalar yapılmış olsa da yapılan açıklamalar bugünkü şartlarda yetersiz kalmıştır.

Diğer taraftan, Kanun’da yapılan bu değişiklikler çalışanları ilgilendiren “Milli Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi” ne işlenmediğinden ve Kanun’un yayımlanması nedeniyle herhangi bir yönerge, genelge veya yazı yayımlanmadığından taşra teşkilatlarında bu iznin kullandırılmasında bir kısım güçlükler yaşanmaktadır. Ülke genelinde iznin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar sendikamıza iletilmektedir. Türk Eğitim Sen olarak uygulamalarda çalışanlarımızın mağduriyetine meydan verilmemesi açısından bu güçlüklerin nasıl çözüme kavuşturulacağı konusunda Bakanlıktan açıklama yapılmasını resmi bir yazı ile talep ettik.

 

 

İlgili yazı için tıklayınız. (word pdf)