SORUSTURMA SONUCU ÖDÜLLENDİRMELERE SON VERİLSİN!

      Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yöneticilerin haklarında açılan soruşturmalar neticesinde 5442 sayılı yasanın 8/c maddesi uyarınca görev yerleri idarelerin inisiyatifi ve taktir yetkileri ile belirlenen kurumlara yer değişikliklerinde bir takım kişilere veya sivil toplum örgütlerine yakınlığı olan kişilere ödüllendirme mahiyetinde il merkezlerinde  veyahut ilçelerde bulunan en iyi kurumlara yer değişikliği verilirken, bazı personel ise en hafif bir disiplin cezası tecziye edilirken bile görev yaptığı kurumdan çok uzak ve ulaşımı zor olan kurumlara yerleri değiştirilmektedir. Yine bir takım çevrelere yakınlığı söz konusu olan personele disiplin cezası vermeyi gerektirmeyecek soruşturmalar açılarak en gözde olan ve hizmet puanı yüksek olan kişilerin ancak atanabileceği kurumlara yer değişikliklerinin yapıldığı da bilinmektedir.

Kötüye kullanılmaya açık olan ve sadece denetimi yargı mercilerince yapılabilen bir uygulamanın gereğince yerine getirilmesi için bakanlığa bu tip yer değiştirmelerde İl Değerlendirme Komisyonunun yer değişikliği teklif edilen yöneticilerin atanacağı kurumları tespit ederek İl Milli Eğitim Müdürlüklerine sunması hususunda yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)