ÖZRÜ DİKKATE ALMADAN NORM UYGULAMASI YAPILAMAZ...

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi kapsamında norm kadro fazlası olan öğretmenler belirlenmiş ve bu belirleme neticesinde de bu durumda olan öğretmenlerin yer değişiklikleri valiliklerce yapılmıştır veyahut yapılacaktır. Ancak, bu dönemde illerde farklı uygulamalar söz konusu olmuş bir takım iller norm kadro fazlası olan öğretmenlerin özür durumlarını da göz önünde bulundurarak işlem tesis ederken, bir kısmı ise bu durumda olan öğretmenlerin özürlerini yok saymıştır. Norm kadro fazlası öğretmenler yönetmelik hükmüne rağmen “özür durumları ve tercihleri” dikkate alınmaksızın ya tercihe zorlanmışlar, tercihte bulunmama veya bulunup da hizmet puanı esasına göre yerleşememe durumunda ise re’sen başka ilçelere atamaları yapılmıştır.

Bu nedenle, norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmenlerin görev yaptıkları ilçe dışına atamalarının yapılmaması, öğretmenlerin tercihlerinin ve özürlerinin bu atamalarda göz önünde bulundurulması, bu hususlar göz önünde bulundurulmadan yapılan atamaların iptal edilerek uygulamada birliğin sağlanması amacı ile Valiliklerin uyarılması hususunda Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa yazılı talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız  (word pdf)