KPSS İLE KADROYA GEÇENLERİN HAKLARI BİR AN ÖNCE VERİLMELİDİR


 

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak verdiğimiz haklı mücadelenin de etkisi ile 04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli statüde çalışan kamu personeli istekleri doğrultusunda kadroya geçirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sözleşmeli statüde iken 632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlere ilk mesleğe başladıkları andan itibaren kadrolu gibi işlem tesis edilmiştir. Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreleri öğretmenliğe esas hizmet süresinden sayılmış, derece-kademe ilerlemesi, zorunlu hizmet muafiyeti, illerarası yer değişikliği vb. haklardan yararlanmaları sağlanmıştır. Buna karşılık, KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlere bu haklar verilmemiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, sözleşmeli öğretmenlikten KPSS puanıyla kadroya geçen öğretmenlerimizin de, 632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlere verilen tüm haklardan yararlandırılması hususunda talepte bulunduk.

 İlgili Yazımız için tıklayınız (word pdf)