ÜNİVERSİTE KURULTAYI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Üniversitelerin ve üniversite çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar ve varolan sorunlar sendikamız tarafından sık sık gündeme getirilmektedir. Basın açıklamaları, yazışmalar, görüşmeler ve KİK toplantılarıyla ilgili kurum ve kuruluşların gündemine getirilen talepler kimi zaman dikkate alınmamakta kimi zaman da iyi niyetle çözüm sürecine sokulmaktadır.
Üniversitelerimiz ve çalışanlar ciddi akademik, idari ve ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır. Çalışanların ücretleri açısından baktığımızda, idari personel, ülkemizde en düşük ücret alan gurubun içerisinde yer almaktadır. Akademik personelin durumu ise birçok ülkedeki meslektaşlarının gerisinde kalmakta; akademisyenlerimiz bırakın bilimsel çalışmalara kaynak aktarmayı, aldıkları ücretle geçimlerini ancak sağlayabilmektedirler. Akademik ve idari personelin yaşadığı yönetim sorunları ise demokrasinin beşiği olması gereken üniversitelerimize hiç yakışmamaktadır. Sivil toplum örgütlenmesine öncülük etmesi beklenen üniversitelerimizde sendikalaşma oranı inanılmayacak ölçüde aşağılardadır.
Merkez Yönetim Kurulumuz; sorunların ve eksikliklerin tespit edilebilmesi; daha iyi bir üniversite ortamı oluşturulabilmesi için yapılması gerekenlerin ortaya konulabilmesi maksadıyla ikinci kez "Üniversite Kurultayı" düzenlemeyi kararlaştırmış ve çalışmaları başlatmış bulunmaktadır.
Bu amaçla 24–25–26 ekim tarihlerinde Ankara’da ÜNİVERSİTE KURULTAYI düzenleme kararı alınmıştır. 10 temmuz 2008 tarihinde başlatılan Üniversite Kurultayı çalışmaları hızla devam etmektedir. Kurultay tarihi yaklaştıkça şubelerimizde oluşan komisyonlar çalışmalarına hız vermiş bulunmaktadır. Çalışmalarını tamamlayan il komisyonları raporunu hazırlayarak bir akademik, bir idari personel olmak üzere iki temsilcisini 24 ekimde başlayacak kurultaya gönderecektir.
Bir meslek gurubunun sıkıntılarını ve çözüm yollarını en iyi şekilde o meslek gurubunun mensupları ortaya koyabilir. Bu düşünce ile hareket eden sendikamız çeşitli tarihlerde bir meslek gurubunu veya hizmet sınıfını masaya yatırarak, mensuplarına sorunlarını tartışma, çözüm yolları sunma ve gündem oluşturma imkânı verecektir.
Kurultay çalışmalarına emek veren, katkıda bulunan tüm çalışanlara teşekkür eder, Ekim ayında gerçekleştireceğimiz kurultayın sonuçları itibarı ile milletimize ve çalışma hayatına hayırlı olmasını dileriz.