DANIŞTAY ROTASYONA DUR DEDİ !
TTB, YÖK'ün, 26 Şubat 2009 günlü "öğretim üyelerinin rotasyona gönderilmesi" kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, söz konusu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. YÖK'ün bu kararında, 13 üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinin 261 Anabilim Dalı, Bilim Dalındaki öğretim üyesi ihtiyacının 2009-2010 yılı sonuna kadar önce en az 1 yıl süreyle daha sonra kısaltılarak 27 üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca karşılanması öngörülüyordu. Şimdilik bu uygulama durdurulmuş oldu.