TALEBİMİZ GERÇEKLEŞTİ; ÜNİVERSİTE GELİŞTİRME ÖDENEĞİNE DEVAM….

04.04.2005 tarih ve 2005/8681 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar”ın Geçici 2. Maddesinde; “Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ekli cetvelde belirtilen yerlerde eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde son verilir. Ancak, anılan tarih itibarıyla fiilen eğitim-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren onbeş yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, onbeşinci yılın sonuna kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilir.” denilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Başbakanlık makamına gönderdiğimiz 02.09.2014 tarih ve 1232 sayılı yazımızda, geliştirme ödeneği konusunda yeniden hazırlanacak bir Bakanlar Kurulu Kararı ile bu ödeneğin 15.12.2014 tarihinden sonra da ödenmeye devam etmesi için düzenleme yapılmasını talep etmiştik. Bu talebimiz sonucunda, 01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7142 sayılı “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile ilgili maddede yer alan “15.12.2014” tarihi, “15.12.2015” olarak, “onbeş” ibaresi ise “onaltı” olarak değiştirilmiştir.

 

ÜNİVERSİTE GELİŞTİRME ÖDENEĞİNİN KESİLMEMESİ İÇİN MÜRACAATTA BULUNDUK

 

Bakanlar Kurulu Kararı İçin Tıklayınız