MEMUR, HİZMETLİ VE DİĞER ÇALIŞANLAR İÇİN DİLEKÇE KAMPANYASI
Genel İdari Hizmetler sınıfında çalışan MEB personelini çeşitli şekillerde tahrik ederek birlik ve beraberliği bozma girişimi içerisindeki kişi veya kurumlara  dikat edilmeli ve söylemlerinin altında yatan, asıl niyet iyi tahlil edilmelidir.
 
Büyük ve caydırıcı güç oluşturmak için gerekli olan  Hizmet Kolu sendikacılığı yerine, Sendika Yasasına da aykırı olan, çalışanların küçük guruplara bölünerek etkisizleşmesinin yolunu açan, yönetim kademelerinin kaile bile almadığı İş kolu Sendikacılığının teşvik edilmesinin altında yatan, çalışana hiçbir katkı vermeden sendika aidatlarının bir rant kaynağı olarak görülmesi ve çalışanların dolandırılması konusuna dikkat edilmelidir. Aksi takdirde Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışan arkadaşların önümüzdeki süreçte, gerek yasal olarak, gerekse hak kaybı noktasında büyük mağduriyetler yaşayacağı unutulmamalıdır. Daha önce de bir takım sendika adı altındaki paravan kuruluşların piyasayı ve üyelerini dolandırp ortadan kaybolduğunun hatırlanması gerekir.

Dilekçe kampanyasında MEB ten talep edilen konular aşağıdaki gibidir;

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yetkili Sendika Türk Eğitim-Sen arasında yapılan ve 31.01.2007 tarihinde imza altına alınan, MEB internet sitesinde de yayınlanan Kurum İdari Kurulu tutanağındaki;

1-    Millî Eğitim Bakanlığı çalışanları; Şef, Memur, Hizmetli ve diğer personel ile, diğer Bakanlık ve kurumlarda çalışan personel arasındaki maaş, ek ödeme, fazla çalışma ücreti ve ikramiye gibi ödemeler arasındaki farkın giderilmesi,
2-    Hizmetli, teknisyen ve memurlara verilen giyecek yardımının, günün şartlarına göre artırılması ve nakit olarak ödenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,
3-    Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen "Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği" nin uygun ölçeklerle tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi, Eylül ayında uzun süreli ücretsiz izine ayrılanlara da izin dönüşünde ödenmesi için yasal düzenlemenin yapılması,
4-    Şoför ve benzeri risk taşıyan görevlerde bulunan personele sigorta gibi koruyucu düzenlemenin getirilmesi,
5-    Çalışanların, bir mecburiyet olması halinde (sevk, geçici görevlendirme vb.) muayene olduğu ilde katkı payını ödemek şartı ile ilaçlarını ücretsiz almasının sağlanması,
6-    Memurların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin doğrudan sağlık karnesi ile sağlık kurumlarına gidebilmesi usulünün getirilmesi için çalışmaların başlatılması,
7-    Engelli personelin çalıştıkları işyerlerine giriş ve çıkışları kolaylaştırıcı
tedbirlerin alınmasının sağlanması,
8-    Sağlık   giderlerinin   zamanında   ödenmesi   için   gerekli   tedbirlerin   alınmasının
sağlanması,
konularında imzalanan mutabakatın bir an önce hayat geçirilmesini ve görevde yükselme sınavlarının her yıl düzenlenerek, başarılı olanların görevde yükseltilmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Dilekçeyi word belgesi olarak indirmek için TIKLAYINIZ