HİZMETLİ PERSONELE SEÇİM ÜCRETİ
Bu şekilde bir düzenleme ile, hizmetli personelin yapılacak tüm seçimlerde, görev almaları halinde, ücret alabilmeleri sağlanmıştır. Türk Eğitim Sen’in girişimleri ile elde edilen bu kazanımın hizmetli personele hayırlı olmasını, diğer kazanımlarının öncüsü olmasını diliyoruz.
                                                                                    

                                                                                   TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ
     
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
        Karar No  : 290 
       
- 7 -
IV-DİĞER HUSUSLAR
1) Kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen araçların yakıt bedelleri ilçe seçim kurulları tarafından karşılanması durumunda, benzin alımı ve tüketimi ile aracın yaptığı kilometre denetlenecek, araçların kullanımı esnasında tasarruf ilkelerine özen gösterilecektir. (yapılan harcamalar denetim için ayrı bir dosyada saklanacaktır.)
2) Bu şekilde görevlendirilen araç şoförlerine her gün için bir gündelik tahakkuk ettirilecek, bunlar geç saatlere kadar çalışmış olsalar dahi  bir günde birden fazla gündelik ödenmeyecektir.  
3) İlçe Seçim Kurulları, gerekli hallerde  seçim sandıklarını dağıtmak ve toplamak için, ayrıca uzak mahallerde (köylerde) görev yapacak sandık kurulu görevlilerini görev yerlerine götürülüp getirilmesi amacıyla, kamu kurumlarından yeterli sayıda araç temin edemezlerse  (sadece seçim günü veya seçimden önceki (2) İki günde dahil olmak üzere en çok (3) gün için), tasarruf ilkelerine uymak kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 (d) maddesi gereğince piyasadan taşıt kiralayarak benzin ve kira bedelini gönderilen ödenekten karşılayabileceklerdir.
4) Seçim günü veya öncesinde siyasi partilerce görevlendirilen parti temsilcilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
  
5) İl ve İlçe Seçim Kurullarında değişik tarihlerde birden fazla Seçim Kurulu Başkanı görev yaptığı takdirde, gündelik miktarı görev yaptıkları süreler esas alınarak ödenecektir.
             6) İlçe seçmen kütük bürosunda seçim müdürlüğü kadrosu münhal olan ilçelerde; zabıt katiplerine yaptıkları görevlerden dolayı seçim müdürü ücretinden tahakkuk yapılmayacak ve bu kişilere sadece kendi unvanlarında öngörülen ücret üzerinden ödemede bulunulacaktır.  
             7) Oy sandıklarının bulunduğu okullarda görev yapan hizmetlilere, seçim günü okulların temizliğinden ve ertesi gün okulların eğitime hazır hale getirilmesinden dolayı en çok (2) İki gündelik ödenecektir.
             8) Seçmen kütük bürosunda bulunan telefonun tasarruf ilkelerine uyulmak kaydıyla seçim süresince şehirlerarası görüşmelere açtırılması, seçim çalışmaları bittikten yani kesin seçim sonuçları alındıktan sonra şehirlerarası görüşmelere kapatılması, görüşme ücretlerinin ise 08.69.00.04.01.9.9.00.1.05.3.1.07 seçim giderlerinden karşılanması,
 
Seçim iş ve işlemleri süreli olduğundan, seçmen kütük bürolarına anında ulaşılabilmesi için, telefonların seçmen kütük bürolarında bulunmasının sağlanması, şayet teknik olarak imkan olduğu takdirde telefonların seçim kurulu başkanlarının makam odası ile seçmen kütük bürosu arasında paralel bağlantı yapılarak hizmetin müştereken yürütülmesi,
            
             gerekmektedir.    
           9) Seçim süresince adliye veya hükümet konağı dışındaki mekanlarda yapılacak seçim çalışmaları bittikten sonra iade edilmek üzere geçici bir telefon bağlattırılabilecektir.
          10) Seçim çalışmaları sonrasında düzenlenip Başkanlığımıza gönderilecek olan Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde ilçe seçmen sayısının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
             Bu çerçevede; XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yapılacak her türlü harcamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılmasına karar verilmelidir