YURT-KUR GENEL MÜDÜRÜ HASAN ALBAYRAK’A SUÇ DUYURUSU
YURT-KUR’un resmi internet sitesinde yayınlanan bazı yazılar, çalışanları istifa etmeye zorlayan ve özendiren yazılardır. Sendikamızın, Anayasal bir hak olarak açtığı davayı çalışanlar ile kurumu karşı karşıya getirmek olarak yorumlayan bir başka yazının tüm çalışanlara dağıtılarak, internet sitesinde yayınlanması da sendikal faaliyetlerimizi engellemeye yöneliktir. İstifa listelerinin incelenmesinde, istifa tarihlerinin de benzer tarihler olması, bir zorlamanın oluştuğunun ciddi bir işaretidir.

Bütün bu sebepleri değerlendiren sendikamız, YURT-KUR Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK’la ilgili suç duyurusunda bulunma kararı almıştır. Baskı oluşturan diğer yöneticilerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstifaya zorlananlar sendikamızı arayarak bilgi vermekte, ancak yazılı beyanda bulunmaktan kaçınmaktadır. Fakat, hangi yöneticilerin baskı yaptığı tarafımızdan bilinmektedir. Bu iddiaları hukuken ispat ettiğimiz takdirde, bu yöneticilerle ilgili gerekli işlemler başlatılacaktır. Yapılan bu haksızlıkları unutmamız ve göz yummamız mümkün değildir. Bizi düşman ilan edenler, sendikamızı zarara uğratmaya çalışanlar, üyelerimizi baskıyla, sürgün korkusuyla istifa ettirenler unutmasınlar; Türk Eğitim Sen bu yapılanları asla unutmayacaktır. Emriniz altındaki memurları korkutmak övünülecek bir özellik değil, tam aksine zavallılıktır.Türk Eğitim Sen her dönemde güçlüdür, bu gücünü her ortamda gösterecektir.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ AŞAĞIDADIR


ANKARA NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                   :           Türk Eğitim Sen

            (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ                       :           Av.Ömer SARPDAĞ – Av.Hatice AKALAN

Tel – Faks : 0312-309 76 45–44  Anafartalar Cad. Yüce İşhanı K:4 No:78/65 Ulus/ANKARA

ŞÜPHELİ                  :           Hasan ALBAYRAK

          (T.C.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü)

ADRES                      :          Kıbrıs Caddesi No:4 Kurtuluş/ANKARA

ŞUÇ                           :     -     Sendikal Faaliyetleri Engellemek

        -     Sendika Üyeliğinden İstifaya Zorlamak

        -     Görevi Kötüye Kullanmak

SUÇ TARİHİ / YERİ   :          2007 Yılı / ANKARA

İZAHAT                      :
1)               Müvekkil, Türk Eğitim Sen eğitim öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyette bulunan sendikadır. Diğer sendikalar ve hükümet karşısında yetkili tek sendikadır.

          Bu anlamda kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatini korumak ve geliştirmek için gerek hukuki yollardan ve gerekse sendikal çalışma ve eylemlerle kamu çalışanlarının menfaatleri savunulmaktadır.

2)               Bu amaçla Yurt-Kur Genel Müdürlüğü’nün Banka Promosyonlarını çalışanlarına dağıtmaması üzerine, konu hukuki olarak yargıya intikal ettirilmiş olup, söz konusu dava Ankara 13.İdare Mahkemesi 2007 / 1383 E.sayılı dosya üzerinden derdesttir. İş bu davanın kazanılması halinde bankanın taahhüt ettiği 1 milyon 700 bin YTL’yi çalışanlara dağıtmak zorunda kalacak olan, Yurt Kur Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK telaşa düşerek, Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray GÜRLER’i devreye sokarak davanın geri çekilmesi hususu Müvekkil Türk Eğitim Sen’den istenmiştir.

Yurt-Kur Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK’ın bu talebine olumsuz cevap verilmesi üzerine, Yurt Kur’un tüm yöneticilerine talimat verildiği ve müvekkil sendika üyelerin istifaya zorlandığı tarafımızca bilinmektedir. Yaşanan bu olay sonrasında 200’den fazla sendika üyesi istifa etmiştir. Söz konusu istifalar bu tarih itibari ile devam etmektedir.

3)                Müvekkil sendika, Banka Promosyonları ile ilgili davayı Yurt Kur çalışanları için açmıştır, hal böyle iken kendi haklarını savunan bir sendikadan, ortada olumsuz bir durum yokken istifa etmeleri madidardır. Kurum çalışanları söz konusu istifaların baskı, korkutma ve tehdit yolu ile yapıldığını beyan etmektedirler. Ancak kurum çalışanları söz konusu istifaların baskı yolu ile yapıldığını yazılı olarak vermeye çekinmektedirler Kurum personeli istifa etmediği takdirde, görev yerlerinin değiştirileceği tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sebeple yöneticilerle ters düşmek istememektedirler.

4)               Yurt – Kur Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde, Yurt Müdürü Seyfullah ÇİÇEK ve bazı kişilerin müvekkil sendikaya yönelik eleştirilerin yer aldığı ve Genel Müdür Hasan ALBAYRAK’ın övüldüğü, esasen zorla , baskı ve korkutma yolu ile yazılmış, 01.06.2007 tarihli yazı  yayınlanarak, diğer personele aba altından sopa gösterilmekte ve personelin müvekkil sendikadan istifa etmesi özendirilmektedir.

Ayrıca Yurt – Kur Genel Müdürlüğü tarafından “KURUMUMUZUN DEĞERLİ ÇALIŞANLARINA” başlığıyla  yayımlanan ve resmi internet sitesinde bulunan yazı da müvekkil sendikanın da adı yazılarak , 8. paragrafında “Kurumumuz tarihinin en parlak, en güçlü günlerini yaşamaktadır.Bugün mevcut olan gücünün verdiği inançla geleceğe daha güvenle bakmaktadır. Kurumun bugünkü gücüne ulaşmasında sevgi ve özveriyle görev yapan çalışanlarının büyük katkısı bulunmaktadır. Kurumda sağlanan bu sevgi ve birlikteliğin, aile bütünlüğü ruhunun, huzurun böyle bir bahane ile bozulması ve Kurumla çalışanların mahkeme yolu ile karşı karşıya getirilmesi kabul edilemez bir durumdur.”  Denilerek, müvekkil Türk Eğitim Sen, Yurt-Kur’da huzuru bozmak ve mahkeme yoluyla, kurumla çalışanları karşı karşıya getirmekle suçlanmaktadır.

5)                Esasen, Banka Promosyonlarını, Türkiye Cumhuriyetinin bir çok kurum ve kuruluşu çalışanlarına dağıtırken, inatla dağıtmayan, çalışanlarının hakkı olan parayla, onların rızası olmaksızın İstanbul Bölge Müdürlüğü binası yaptırmak isteyen ve kurumda yaşanan problemin baş aktörü olan Genel Müdür Hasan ALBAYRAK, resmi  internet sitelerinde yayınlanan ve tüm yurt kur çalışanlarına dağıtılan bu yazıyla, dava açmak gibi kanuni hakkı, huzur bozmak, kurumla çalışanları karşı karşıya getirmek olarak niteleyerek sendikal faaliyeti engellemeye ve çalışanları müvekkil sendikaya karşı kışkırtmaya ve istifa etmeye zorlamaktadır.

6)                 Yurt – Kur Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan bu yazılar Yurt – Kur Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK’ın müvekkil sendikayı zarara uğratmak, sendikal faaliyetleri engellemek isteğinin net bir göstergesidir.

Bu anlamda 5237 TCK. Madde 118/2 “Cebir ve tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” Denilmektedir.

 Bu anlamda, şüpheli devlet memuru olup, söz konusu makamın yetkilerini kötüye kullanmakta ve bir başka devlet memuru olan müvekkil sendika üyelerini tehdit ederek, hukuka aykırı yollardan sendika üyelerini istifaya zorlamaktadır. Bu anlamda  TCK. Madde 119/e “ Kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat arttırılır.” Denilmektedir.

7)              Bu anlamda müvekkil sendika Banka Promosyonları ile ilgili olarak Anayasa madde 36 gereği kanuni hakkını kullanmaktadır. Anayasa Madde 36 “ Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir….” Denilmektedir.

  Dolayısıyla, müvekkil sendikanın demokratik yolardan kurum çalışanlarının hakkını aramasına, şüpheli tarafından tahammül edilememektedir. Bu anlamda, Anayasa madde 51 “……Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” Denilmektedir.

Netice itibari ile müvekkil sendikanın dava açmasını kabullenmeyen şüpheli, sendikadan elde edemediğini, sendika üyeleri üzerinde baskı oluşturarak elde etme çabası içindedir. Şüpheli sendikal faaliyetleri engellemektedir.

8)              Diğer taraftan açılan dava parasal haklara ilişkin olması sebebiyle, banka ile yapılan analaşmalar gereği şüpheli tarafından menfaat temin edildiği tarafımıza gelen duyumlar arasındadır. Elde edilen menfaatlerin ortaya çıkmaması için çaba harcandığını düşünmekteyiz. Konu ile ilgili sendika üyeleri üzerinde baskılar oluşturularak, üyeler istifaya zorlanmaktadır.

9)             Şüphelinin amacı, bankadan elde ettiği menfaatlerin ortaya çıkmaması ve Müvekkil Türk Eğitim Sen’in sendikal faaliyetlerini engellemektir.  Takdir Savcılık Makamınıza ait olmak üzere gerekli tahkikatın yapılması dileği ile şikayet etme gereği duyulmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER       : TCK, CMK, 657 Sayılı DMK, v.b mevzuat

YASAL DELİLLER          :
1) Kurum kayıtları

2) Banka Sözleşmeleri (Yapılan sözleşmeler ve sağlanan menfaatler kurumun elindedir.)

3)  “Güncel” başlıklı Türk Eğitim Sen’in Açıklamasına Yönelik Kurum Personelinin Tepkileri – Türk Eğitim Sen’in “Yurtkur’da neler oluyor ? Başlıklı Bildirisine Yönelik Açıklama (Resmi internet  sitesinden alınan bilgisayar çıktısı)

4) 01.06.2007 tarihli 554 sayı “Kurumumuzun Mahkemeye Verilmesi” konulu yazı (Bilgisayar Çıktısı)

5) Kurumumuzun Değerli Çalışanlarına” konulu duyuru (Bilgisayar Çıktısı)

6) İstifa Eden  Personel Kayıtları v.b.yasal deliller

7) 05.06.2007 tarih 848-19-16-852 sayılı yazı

8) 06.06.2007 tarihli 848-19-17-912 sayılı yazı

9) 05.06.2007 tarihli 915-99-3-2483 sayılı yazı

NETİCE-İ TALEP  :

           Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen araştırılacak hususlarda dikkate alınarak ;

1)    Şüphelinin eyleme uyan fiilleri sebebiyle TUTUKLANMASINI,

2)    KAMU DAVASI açılarak DURUŞMA GÜN VE DAVETİYESİNİN tarafımıza tebliğini,

3)    Şüphelinin CEZALANDIRILMASINI,

4)    Yargılama harç, masraf ve ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini, bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

                              


                                                       21 / 06 / 2007
                                    Müşteki (Türk Eğitim Sen) Vekili
                          Av.Ömer SARPDAĞ – Av.Hatice AKALAN      EKİ : Onanmış Vekaletname Örneği (Baro Pullu-Haçlı)

               Delil bölümünde belirtilen ilgili deliller