İŞTE SENDİKA İŞTE MÜCADELE.. ÜCRET KAMPANYASI BAŞLATTIK..!
GENELGE:2005/16

Bilindiği üzere öğretmenlerin ek ders ücretleri ekonomik gerçeklerle uyuşmadığı gibi, artık mevcut ücretlerle ek ders yapmak sıkıntılı, çalışma şevkini kırıcı, eğitimcinin onuruna yakışmayan bir hal almıştır. Aynı durum üniversitelerde çalışan akademik personel için de geçerlidir.
Öğretmen harici personelin ücretleri de açlık sınırının bile altına inmiştir. Hizmetli, memur, şoför, teknisyen vb. kadrolarda çalışan arkadaşlarımız, fazladan çalıştıkları zaman fazla çalışma ücreti ödenmesi yerine, muğlak ve nasıl uygulanacağı belli olmayan ifadelerle geçiştirilmekte, oyalanmaktadır.
Başbakanın ve Milli Eğitim Bakanının yukarıdaki konularla ilgili ücret artırımına yönelik sözleri boş çıkmış ve eğitim çalışanları bir kez daha aldatılmıştır.
Sendikamız, bu ücretlerin artırımıyla ilgili olarak uzun süredir çalışma yürütmesine rağmen, şu ana kadar olumlu bir gelişme sağlanamamıştır. Bu haklarımızı almak ve geliştirmek maksadıyla, ilgili çevreler üzerinde hep birlikte oluşturulacak etkili bir baskı, mücadelemizi başarıya ulaştıracaktır.
Bu maksatla;                                                        
1-     Dilekçe kampanyası düzenlenecektir. Kampanyaya eğitim kurumlarında sendikalı sendikasız bütün çalışanların katılımının sağlanmasına gayret edilecektir. Dilekçeler 26 Aralık 2005 – 10 Şubat 2006 tarihleri arasında toplanacaktır.
2-     Ayrıca internet sitemizde bir kampanya düzenlenecek ilgili yerlerin e-posta adreslerine, ücretlerin artırımıyla ilgili sürekli e-posta gönderilecek ve bu eylem, ücretler artıncaya kadar sürecektir. Bilgi, erişim ve e-posta metni internet sitemizde sürekli bulunacaktır.
3-     İl ve ilçelerdeki, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz, postaneler önünde düzenleyecekleri bir basın açıklamasıyla beraber, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’i, eğitimciler için bir saat çalışmaya ve düşünmeye davet ederek, sayın Bakanın bizzat kendisine bir saatlik ek ders ücreti net karşılığı olan 3,52 YTL yi posta aracılığı ile gönderecektir. Ayrıca sendika olarak ilişikteki örnek dilekçelerden birer adet faks çekilecektir. Bu eylem 03 Ocak 2006 Salı günü öğle saatlerinde yapılacaktır.
4-     Toplanan dilekçelerin tümü ise, 11 Şubat 2006 Cumartesi günü postanelerin önünde yapılacak bir eylemle Milli Eğitim Bakanlığına gönderilecektir.

Gereğini önemle rica ederiz.

Mustafa KIZIKLI                                       Şuayip ÖZCAN
Genel Teşkilatlandırma                           Genel Başkan
Sekreteri


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
                                                     ANKARA

Bakanlığınız bünyesinde öğretmen olarak görev yapmaktayım. Şu anda girmiş olduğum ek ders ücreti karşılığı olarak, saat başına tarafıma net 3,52 YTL ücret ödenmektedir. Çalışmamızın karşılığı olmaktan uzak bu miktar, ülkemizin ekonomik gerçeklerine uymadığı gibi, çalışma şevkimizi kırmakta ve öğretmenlik mesleğimizi rencide etmektedir.

Ek ders ücretinin öğretmenlik mesleğinin önemine yaraşır ve ülkemizin ekonomik gerçeklerine uygun hale getirilmesi için gereğini arz ederim.


Adres       :                                                                                   …/…/200..

                                                                                   
                                                                                                             İmza
                                                                                                                                          Ad Soyad

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
 ANKARA


Bakanlığınız bünyesinde …………………. olarak görev yapmaktayım. Mesai saatini aşan çalışmamın karşılığında fazla mesai ücreti ödenmesini, Milli Eğitim bünyesinde çalışan şeflere ödenen planlama, bakım ve onarım ücretinin, Anayasamızın eşitlik ilkesi gereği, tarafıma da ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.


Adres       :                                                                                   …/…/200..

                                                                                   

                                                                                                             İmza
                                                                                                                                           Ad Soyad