BAŞBAKAN'A KEY MEKTUBU (E-POSTA GÖNDERİN)
Sayın, Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Sayın Başbakanım, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 22/5/2007 Tarih ve 5664 Nolu Kanun’un yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık beş buçuk ay geçmiştir.


Kanunun 3. Maddesi gereği; Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, her hak sahibi için bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kanun bu sürenin  3 aya kadar uzatılması yetkisini de Bakanlar Kurulu’na vermektedir.


6 aylık süre 30 Kasım 2007 tarihinde sona erecektir, ancak kamuoyuna yansıyan heberlerden, gerekli iş ve işlemlerin bu tarihe kadar bitirilemeyeceği anlaşılmaktadır. En azından, konuyla ilgili olan yetkililerden bu haberleri yalanlayıcı açıklamalar gelmemektedir. Bu durumda hak sahipleri, 31/12/1995 yılından bu yana alamadıkları KEY paralarının akibetinden endişe duyar noktaya gelmektedirler.


KEY hesapları ile ilgili bütün bilgi ve belgelerin, sağlıklı bir şekilde toplanamayacağı artık anlaşılmıştır. Bu sebeple, bütün hak sahiplerini belirlemek iddiası yerine, belirlenen kişilere, Kanun ve yönetmeliklerde  öngörülen sürede ödemeleri yapılmalı, bilgi ve belgeleri eksik olan hak sahiplerine bu eksiklikleri tamamlamak şartıyla ödemeleri süreç içerisinde yapılmalıdır. Bakanlar Kurulu 3 aylık süre uzatma hakkını, bilgileri tamamlananlar bakımından kullanmamalıdır.


Basına yansıyan yalan yanlış haberler sebebiyle, ödenecek para miktarı konusunda çalışanlar yanıltılmakta ve çok büyük oranda para verileceği gibi bir beklenti içine girilmektedir. Çalışanların hayal kırıklığı yaşamaması için, ödeme miktarının ne kadar olacağı kamuoyuna net bir şekilde ifade edilmelidir. Yapılacak hesaplamada, 01/01/1987 tarihinden bu yana kesilen paralara adil bir bileşik faiz hesabı uygulanmalı, çalışanlara yeni mağduriyetler yaşatılmamalıdır.


Çalışanlar devlete güvenmek istemektedir. Bu güven, hükümetlerin yıllar içerisinde ortaya koyduğu olumsuz anlayışlarla ciddi yaralar almıştır. Benzeri olumsuzlukların KEY hesapları konusunda yaşanmamasını diliyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.


İsmail KONCUK       Şuayip ÖZCAN
Genel Sekreter        Genel Başkan