ÖĞRETMENLER 30 HAZİRAN’DA İDARİ İZİNLİ SAYILSINLAR
Öğretmenlerin maaş karşılığı girecekleri ders saatleri ile ek ders saatlerini düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 16 Aralık 2006 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilmiştir. Değiştirilen kararın 6. maddesinin (3) fıkrasında “Madde 6… (3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” Denilmektedir.

2007-2008 Öğretim yılında dersler 13 Haziran 2008 Cuma günü kesilmiş olup, bu tarihten 01 Temmuz 2008 tarihine kadar olan süre Mesleki Çalışma süresidir. 16-20 Haziran 2008 tarihleri arasında 1. haftası tamamlanmış, 23 Haziran 2008 Pazartesi günü başlayan ve içerisinde bulunduğumuz 2. hafta ise 27 Haziran 2008 Cuma günü sona erecektir. Bu süre içerisinde her hafta için 15 saat ek ders alacak olan öğretmenler 2 haftada toplam 30 saat ücret alacaklardır. Esasların 6.maddesinin (3) fıkrasında belirtilen “… iki haftayı geçmemek üzere” ibaresinden dolayı öğretmenler fiilen görev yapacakları 30 Haziran 2008 Pazartesi günü ise ücret alamayacaklardır.

ANAYASAYA GÖRE ANGARYA YASAKTIR
Yani takvim nedeniyle öğretmenlerimiz bir hak kaybına uğrayacaklardır. 30 Haziran’da “Mesleki Çalışma” yapacak olmalarına rağmen öğretmenlerimiz emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamayacaklardır.
Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin Çelik’e çağrıda bulunuyoruz: Anayasamızın kesin hükmüne göre angarya yasaktır. İlgili mevzuat gereği 30 Haziran günü çalıştıkları halde öğretmenlerimiz ücret alamayacaklardır. Bu durum ise dolaylı da olsa öğretmenlerimizin angarya olarak çalıştırılma sonucunu doğuracaktır. Bu halde yapılması gereken; ya 30 Haziran günü öğretmenlerimizin idari izinli sayılması ya da ücret kararlarında gerekli değişikliği yaparak o gün için çalışanlara hak ettikleri ücretin ödenmesidir.
Eğitim çalışanlarının doğal talebi olan bu düzenlemelerin yapılmaması durumunda; çalışanların hakkını her durumda korumayı ilke edinmiş sendika olarak, konuyu yargıya taşıyacağımızın bilinmesini istiyoruz. Diliyoruz ki, buna gerek kalmadan MEB yönetimi gereğini yapar ve eğitim çalışanlarının bir hak kaybına uğramasına baştan engel olur.