YPK KARARI MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ.
Konfederasyon üyeleri, Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelerek konuyla ilgili Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararını protesto etti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, burada yaptığı açıklamada, kamuda çalışan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli personele yönelik ek zam çalışmalarının kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiğini ve yayımlanan YPK kararı ile yeni sorunlara imza atıldığını vurguladı.

Ek ödeme kararnamesinde yaşanan aksaklıkların, sözleşmeli personelin ek ödemelerle ilgili eksikliklerinin giderilmesi beklenirken kurulun kararı ile bir kısım personelin haklarının ''gasp edildiğini'' kaydeden Akyıldız, şunları kaydetti:

''Sayın Başbakan tarafından 15 Ağustos 2008 tarihinden itibaren en düşük memur maaşına denge tazminatına ilaveten 103 YTL ek zam yapılacağını açıklamıştır. YPK kararı ile KİT'lerde çalışan sözleşmeli teknik personele Sayın Başbakan'ın açıkladığı miktardan yüzde 14 daha düşük, genel hizmetlerde çalışanlara ise sıfır zam uygulanması kararlaştırılmıştır. Kısaca KİT'lerde çalışan genel idari hizmetler sınıfındaki personel için dağ fare bile doğurmamıştır. Ayırca yapılan bu uygulamayla skala dengesi de kendi içinde bozulmuş, yeni adaletsizliklerin önü açılmıştır. Ücret grupları içinde hangi kritere dayandığı belli olmayan bir şekilde birkaç unvan seçilerek bunlara ek ödeme verilmiş, diğer unvanlar üvey evlat muamelesi görmüştür. Yani, Sayın Başbakan’ın açıkladıkları ile  Yüksek Planlama Kurulu kararı arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu haksızlığı somutlaştırmak gerekirse, bakanlar kurulu kararı ile bir mühendisin  264 YTL  alması kararlaştırılırken, yüksek planlama kurulu kararı ile bu artış 195 YTL’ye düşürülmüştür.


Yine bakanlar kurulu kararı ile 106 YTL alması planlanan genel idari hizmetlerde çalışan personel, yüksek planlama kurulu kararı ile sıfır zamma mahkum edilmiştir.

Bir diğer önemli hak gaspı da 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre maaş alan 2 sayılı cetvele tabi personelin ücret sıkalasının 4 ve 5. grubunda yer alan yüksek okul mezunu personelin;  sözleşmeli statünün uygulamaya konulduğu günden bugüne kadar bir üst gruptan aldıkları ücretler gasp edilmiştir.
 
Bu durumda olan personelin ortalama 100 ile 150 YTL arasında kaybı söz konusu olacaktır. Bu haksızlığın bir an önce giderilmesi ve mağdurların kayıplarının karşılanması için siyasi irade harekete geçmek zorundadır. Kamuoyu önünde kendi verdikleri sözleri unutanlar, durup bir kez daha ne yaptıklarını sorgulamalıdırlar.


Ayrıca, Türkiye Kamu-Sen yanlışlığın ve eksikliklerin giderilmesi talebiyle yargıya başvurmuştur. Çünkü YPK kararı ile yeni eşitsizlik ve haksız uygulamalar ortaya çıkmıştır.

Yargıda  bu haksızlığın bir an önce gidereceğine inanıyoruz.  

Siyasi iradenin “biz yaptık oldu” anlayışıyla hareket ederek ve kararlarının arkasını takip etmeyerek  ne kadar olumsuz sonuçlara neden olduğunu görmesini istiyoruz. Ortaya koyduğumuz bu demokratik tepkinin iyi değerlendirilmesi ve siyasi iradenin “biz ne yaptık” demesini bekliyoruz. Siyasi irade; sendikalarla birlikte hareket edilerek istenilen sonuca ulaşılabileceği gerçeğini artık kabul etmelidir. Aksi takdirde  olumlu gelişmeler için harcanacak enerjinin yapılan yanlışların düzeltilmesi için harcanmasına sebebiyet verildiğinin farkına varılmalıdır. Bu olay da bunun en güzel kanıtı olmuştur. artık siyasi irade  olumsuzlukların faturasını kamu çalışanlarına ödettirmekten vazgeçmelidir.

Türkiye Kamu-Sen ülkemizde gelir dağılımında adaletin gerçekleştirilmesi,  çalışanlara adil bir ücretin ödenmesi ve kamu çalışanları için eşit işe eşit ücret uygulamasının gerçekleştirilmesinde kararlı mücadelesini sürdürecektir.Türkiye Kamu-Sen olarak bir kez daha ifade ediyoruz, asla vazgeçmeyeceğiz. Yasal ve Demokratik yollardan haklarımızın gasp edilmesinin önüne geçilmesi mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz.Hiç kimse yaşadığımız gerçeklerin farkında olmadığımız yanılgısına düşmesin. Kamu çalışanları kimin ne yaptığının farkındadır, bunun sorgulama becerisini gösterecek kabiliyete sahiptir. Bunun farkında olmayanlara hesap sorma konusundaki becerimizi bir kez daha hatırlatırız.”

Konfederasyon üyeleri, açıklama sonunda, üzerinde kararname numarası ve YPK yazılı büyük boy balonları patlattı.