İMZA KAMPANYASI: “TERÖRLE İLGİLİ TÜRK MİLLETİNİN GÖRÜŞÜDÜR”
Değerli Amasyalılar, Değerli Basın Mensupları,
Yıllardır ülkemizin başına çöreklenen, çok sayıda şehit vermemize sebep olan alçak   saldırıların Kuzey Irak kaynaklı olduğu apaçıktır.
Terör örgütünü yöneten kadrolar Kuzey Irak’tadır. Kuzey Irak, Türkiye’ye yönelik saldırıların harekat ve lojistik merkezi, cephe gerisi haline gelmiştir. Bunları koruyan, himaye eden ise Barzani ve silahlı peşmerge gruplarıdır. Barzani ve peşmergeleri, Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarından doğrudan sorumludur. Bu haince saldırıların sorumluluğundan bölgenin işgalcisi, binlerce müslümanın ölümüne sebep olan ABD’ de kaçamaz.
Türkiye bu saldırılara etkili bir müdahalede bulunmak ve PKK’yı Kuzey Irak’tan tasfiye etmek zorundadır.
Artık söz değil, somut eylem zamanıdır.
Bu mücadelenin hem Türkiye’nin içinde, hem de Kuzey Irak’ta yürütülmesi artık kaçınılmazdır.
PKK’nın Kuzey Irak’tan tam anlamıyla tasfiyesi için gerekenleri askeri makamlarımız yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Bu konuda en büyük güvencemiz,  hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan kahraman ordumuzdur.
Siyasi sorumluluk ise bütünüyle hükümettedir Askerlerimizin caydırıcılığını gösterebilmesi için arkasındaki siyasi irade ve kararlılığın açık ve net olması gerekmektedir.
Ülkemizin karşı karşıya kaldığı terör sorunu, bu konuda milli bir seferberlik başlatılmasını gerektirmektedir. Bu konuda herkes görev ve sorumluluğunun bilinci içinde olmalı ve bunun gereklerini harfiyen yerine getirmelidir.
Türk Milleti, her türlü fedakarlığa hazırdır.  Biz de Türk Eğitim Sen Amasya Şubesi olarak bu sorumluluk bilinci içinde milletimizin görüşünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Makamına iletmeye karar verdik Bu metni hepinizin huzurunda okuyor ve imzalıyorum, Tüm Amasyalıları da imza atmaya davet ediyorum. İmza kampanyamız 19 Ekim 2008 Pazar saat 18.00 de sona erecektir.
YÖNETİM KURULU ADINA
KAMİL TERZİ
Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı