10. STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTIMIZ BURSA’DA YAPILDI
Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin tümünün katılımının yanı sıra Bursa-1, Bursa-2, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Sakarya, Kocaeli-1, Kocaeli-2, Balıkesir-1, Balıkesir-2 şubelerimizin yöneticileri ve Kadın Komisyonu üyelerimiz katıldı.

Bursa 1 Nolu Şube Başkanımız Kazım Sarnık’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Bursa 2 Nolu Şube Başkanımız Selçuk Türkoğlu, Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Genel Merkez yöneticilerimizin tümü konuşmalarını yaptıktan sonra, toplantının yönetimini Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa Kızıklı devam ettirdi.

Tam bir bilimsel hava ve ciddiyetle, istatistiklerin değerlendirilmesi, eğitim faaliyeti, beyin fırtınası ve çeşitli sunumların izlenmesi şeklinde geçen ve tam gün süren toplantıda bütün sendika yöneticilerimiz fikirlerini belirttiler, avantajlar ve dezavantajlar belirlendi, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve stratejiler tespit edildi, kararlar alındı.

Çok verimli geçen toplantıda bütün şube yöneticilerimizin azim ve kararlılığı dikkat çekti. Bu azim ve kararlılıkla, her şubemiz bölgesinde üye sayısını %15-%25 arasında artırmaya söz verdiler.