EĞİTİM-İŞ’E İADEİ ZİYARET

Genel Başkan İsmail KONCUK, Eğitim İş Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Mali Sekreter S.Ali Kaplan, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa Akkaş ile Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Talip Geylan da ziyarette hazır bulundular.

Genel Başkan Koncuk, iade i ziyarette yaptığı konuşmada 25 Kasım’da yapılacak iş bırakma eylemi hususunda bilgiler vererek, “Kamu çalışanlarının sorunlarını gündeme taşımak, sayın Başbakana verdiği sözleri hatırlatmak ve en önemlisi grevli ve toplu sözleşmeli sendika kanunu düzenlemesi için, 25 Kasım’da üretimden gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmeyeceğiz. Bu eyleme kamu çalışanlarını temsil iddiasındaki bütün yapıların destek vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda hizmet kolumuzda örgütlü sendikalardan olan Eğitim-İş’in de sürece katkı sağlaması önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, eğitim çalışanları 25 Kasım’da etkin bir duruş sergileyerek tüm kamu çalışanlarına örnek oluşturacaklardır.” dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel ADIBELLİ de ziyaretten dolayı heyete teşekkür ederek, “ 25 Kasım eylemiyle alakalı Türk Eğitim-Sen’in göstermiş olduğu nezakete teşekkür ediyoruz. Kamu çalışanlarının ortak sorunları hususunda birlikte hareket etmelerini önemsiyoruz. Ortak beklentiler sözkonusu olduğunda sendikalar aynı platformda buluşabilmeli çalışanları ortak hedefe kanalize edebilmelidirler. Bu bağlamda yapılacak olan iş bırakma eylemine Eğitim-İş olarak destek vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.” dedi.