MEB İZİN YÖNERGESİNİ DEĞİŞTİRDİ…

 

Milli Eğitim Bakanlığı 05/04/2013 tarihi itibariyle İzin Yönergesinde değişiklik yaptı. Söz konusu değişiklikler ile 16/01/2013 tarihli Bakanlığın önceki uygulaması kaldırılarak okul müdürlerine verilen mazeret izni kullandırma yetkisi yeni düzenlemeyle taşrada Vali ve Kaymakamlara verilmiştir.

Yönergedeki diğer değişiklik ise; 11. Maddenin dokuzuncu bendine yeni fıkra eklenmek suretiyle  refakat izni verme yetkisi 6. Maddede belirtilen amirlere yani taşrada Vali ve Kaymakamlara verilmiştir.

 

        MEB İzin Yönergesinin Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklikler İçin Tıklayınız