UAESEB 9.TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

 

 

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 9. Temsilciler Kurulu, 10-14 Haziran 2014 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplandı. Toplantıda üye kuruluşlardan Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kırıgızistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Türk Eğitim Sen, Makedonya Ufuk Derneği Genel başkan ve yöneticileri, ev sahibi olan Kazakistan Eğitim ve Bilim Sendikası Genel Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanları hazır bulundu. Tacikistan Eğitim ve Bilim Sendikası Genel Başkanı Abdurrozik Rizoyev’de toplantıya gözlemci olarak katıldı.

UAESEB Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’a toplantı ve ziyaretlerde; Genel Sekreter Musa AKKAŞ, Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN refakat ettiler.

Heyetin Kazakistan’da bulunduğu tarihlerde Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikasının 90. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir dizi etkinlik yapıldı. Türk Eğitim Sen heyeti bu etkinlik ve toplantılara da katılarak kardeş sendikanın 90. Yılını kutladılar.   

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 9. Temsilciler Kurlu İstişare Toplantısı sonunda aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.    

 

 

UAESEB 9. TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI

 SONUÇ BİLDİRGESİDİR

(10-14 HAZİRAN 2014)

 

       

Birliğin 9. Temsilciler Kurulu İstişare toplantısı 10-14 Haziran 2014 tarihleri arasında Kazakistan’ın Başkenti Astana’da yapılmıştır.

Toplantıya Üye kuruluşlardan; Türk Eğitim Sen, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Çalışanaları Sendikası, Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası ve Makedonya Ufuk Derneği başkan ve yöneticileri katılmıştır. Ayrıca toplantıda gözlemci olarak Tacikistan Eğitim ve Bilim Sendikası Yöneticileri de hazır bulunmuştur.

Birliğe üye sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından, Birliğin büyümesi ve etkinliğinin artırılması için her türlü desteğin verileceği vurgulanmıştır.

Birliğin; üye ülkelerin dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlenmesine katkı sağladığı  ortak duygu ve düşünce olmuştur.

       

 

ALINAN KARARLAR

 

1-Türkiye’de Manisa ili Soma ilçesinde kömür madeni ocağında gerçekleşen ve 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan felaketin acısını paylaşıyor, Türk Milletine başsağlığı diliyoruz.  Hiç bir ülkede bu tür acıların bir daha yaşanmaması için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını talep ediyor, yetkilileri göreve davet ediyoruz.

 

2- 2015 yılında Birliğe üye kuruluşların ülkelerindeki bilim insanlarının katılımı sağlanarak Türk Eğitim Sen’in ev sahipliğinde TÜRK DÜNYASI EĞİTİM VE KÜLTÜR KONGRESİ düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

3- Ülkelerin almış olduğu ekonomik tedbirler ve uyguladığı politikalar, her geçen gün eğitim ve bilim çalışanları başta olamak üzere dar ve sabit     gelirli çalışanları olumsuz etkilemektedir. Eğitim ve bilim çalışanlarına hak ettiği sosyal ve ekonomik haklar mutlaka verilmelidir. Üye kuruluşlar olarak  çalışanların refahı ve mutluluğu için kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.

  

4- Sendikal örgütlenmenin gelişmesi için; bilgi, yöntem ve tecrübe paylaşımına zemin ve imkan oluşturacak organizasyonların hayata geçirilmesine ve karşılıklı ziyaretlerin arttırılmasına karar verilmiştir.

 

5- Birliğe üye olarak davet edilecek ülke ve kuruluşlar tesbit edilerek, birliğin amacı ve faaliyetlerini içeren davet mektupları hazırlanarak gönderilmesine karar verilmiştir.

 

6-Ermenistan tarafından Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinin işgal edilmesini bir kere daha kınıyor, Karabağ’ın işgalinin bir an önce sonlandırılması talebimizi ve temennimizi yineliyoruz..

 

7- Doğu Türkistan’da yaşanan dram başta olmak üzere; dünyanın her bölgesinde şahit olduğumuz insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyor, öncelikle BM ve tüm uluslararası kuruluşları 21.yüzyıla yakışmayan bu ihlallere karşı etkin tedbirler almaya davet ediyoruz.

 

8-UAESEB 10. Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısının Kazakistan’da yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

  Mirza CAFERZADE                                              Asilbek TOKTOQULOV     

Azerbaycan Tahsil İşçileri                                    Kırgızistan İlim ve Eğitim 

  Azad Hemkarlar İttifakı                                       Çalışanları Sendikası                      

     Genel Başkan Yrd.                                           Genel Başkanı                               

 

 

 

 

  Maira AMANTAYEVA                                                        İlhan RAHMAN                Kazakistan İlim ve Eğitim                                      Makedonya Ufuk  Derneği

    Çalışanları Sendikası                                                          Genel Başkanı

          Genel Başkanı

 

 

 

  

İsmail KONCUK

Türk Eğitim- Sen,

Türkiye Kamu – Sen ve

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği

Genel Başkanı