ILO ANKARA DİREKTÖRÜNDEN KONFEDERASYONUMUZA ZİYARET


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Direktörü Leyla Tegmo Reddy,  Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’u ziyaret etti.

ILO Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Nejat Kocabay ile birlikte bir tanışma ziyaretinde bulunan Reddy, ülkemizde olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretinde Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin yeri ve önemine vurgu yapan ILO Ankara Direktörü Reddy, Türkiye Kamu-Sen ve ülkemizdeki çalışma hayatıyla ilgili bilgi aldı. ILO sözleşmeleri hükümlerinin ülkemizde tam olarak hayata geçmesinin demokrasinin yerleşmesi açısından da hayati olduğunu ifade eden Reddy, Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde sosyal politika ve istihdam başlıklı 19. fasılın açılması için kamu görevlilerinin sendikal haklarının tam olarak teslim edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ILO Direktörü Reddy’e yeni görevinde başarılar dilerken, ILO’ya ve ILO’nun kararlarına son derece önem verdiklerini, bu tür kuruluşların ülkemizde sivil toplum ve sendikaların gelişmesi, demokrasinin tüm kurumlarıyla yerleşmesi için önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Toplantıda Türkiye’de son 12 yılda kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlükler bakımından geldiği nokta değerlendirildi. Türkiye’nin özellikle son yıllarda ILO’nun eleştirdiği ülkeler arasında sıkça bulunmasının ana nedeninin memurların sendikal haklarındaki eksiklikler ve yanlış uygulamalar olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Ülkemizde son yıllarda kamu görevlileri arasında yaratılan ayrımcılık ve mobbing üzerinde durulan görüşmede, kamu görevlileri sendikaları kanunu ve diğer yasal düzenlemelerin baskı ve ayrımcılığa etkin tedbirler getirmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun  evrensel ilkelere ve ILO sözleşmelerinde vurgu yapılan haklara aykırılıklarını dile getirdikten sonra, iki yıllık toplu sözleşme deneyiminde ortaya çıkan aksaklıkları da detaylarıyla Reddy’e iletti.

Toplantının sonunda Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezince hazırlanan 4688 sayılı Kanunun eksiklikleri ve Toplu Sözleşme süreçlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin iki rapor   Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Direktörü Leyla Tegmo Reddy’e sunuldu.

ILO Direktörü Reddy  toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra da bugüne dek olduğu gibi kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin ilerletilmesi için  Türkiye Kamu-Sen’le koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel  Teşkilatlandırma Sekreteri  Fahrettin Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Demirci, ve Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz da hazır bulundu.