DANIŞTAY’DAN KISMEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
             İptal kararı verilen maddeler; 6. maddenin (e), bendi 16. maddenin (f), bendi. Mahkeme kararına göre; “Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklardan yüksek öğrenimleri süresince en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almamış olanlara, Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olunması biçiminde zorunluluk getiren düzenlemenin, gördüğü yüksek öğrenim programının içeriğinden kaynaklanan nedenlerle bu koşulu taşıma olanağı bulunmayanlar yönünden eşitsizliğe yol açmayacak bir biçimde oluşturulmadığı; bir başka ifadeyle bu koşulu taşımayanlara, bu niteliği  kazanabilmeleri amacıyla taşınması gerekli olan makul bir süreyi içermediği, dolayısıyla dava konusu düzenlemenin, bu niteliği taşıyanlarla taşımayanlar arasında fırsat ve imkân eşitsizliği olarak adlandırabilecek bir sonuç yarattığı açık olduğundan, söz konusu düzenleme; belirtilen durum itibariyle hakkaniyete aykırılık oluşturmaktadır. Bu maddelerin ilgili fıkralarına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

            Dolayısıyla bu atama dönemine ait olmak üzere, öğretmen olarak atanma isteğinde bulunanlardan üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olmak şartı istenmeyecektir..

            Ancak, Danıştay 2. Dairesi, sendikamızın, eş durumu, askerlik ve lisans eğitimiyle ilgili olarak dava açmış olduğu hususlarda yürütmeyi durdurma kararı vermemiştir. Davanın esastan görüşülmesine devam edilmektedir.

Danıştay kararını görmek için TIKLAYINIZ