YÖNETİCİ ATAMA YARGI KARARINDAN SONRA NELER YAPILMALI
Kazanılan dava genel düzenleyici işlemlerdendir. Bu sebeple; kararda belirtilen 30.04.2007 tarihi bağlayıcı değildir.

Kararın uygulanması ile ilgili;
Söz konusu karar Milli Eğitim Bakanlığına memur eliyle tebliğ edilmesi sebebiyle 09/05/2007 tarihinden itibaren yönetici atamaları ile ilgili işlemler durdurulmuştur.

Daha önce yapılan atamalar ile ilgili;
Daha önce yapılan atamaların iptali ise Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığına karşı bireysel olarak iptal davası açılması yolu ile mümkündür.

Yürütmenin Durdurulmasından Önce Tayin Yapılmış Fakat Tebellüğ Etmeyenlerin Hukuki Durumu ise;
Bu statüde bulunanlar için kararnameler tebliğ edilmiş ise 15 gün içinde göreve başlamakla yükümlüdür. Ancak göreve başlamadan önce dava açılabilir.

Tebellüğ etmeyenler ise göreve başlamakla yükümlü değildir.

Ancak yapılan işlemler kişi bazında faklılık göstermesi sebebiyle bulunulan bölgede Türk Eğitim Sen şubeleri aracılığı ile iptal davası açarak konuyu yargıya götürebilirler.
Durum gereği; yönetici atamaları ile ilgili yapılan iş ve işlemlerin yürürlüğü durdurulmuştur. Yürütmenin Durdurulması kararı üzerine, ESKİ DURUMUN GERİ GELMESİ bu davalar yolu ile mümkündür.

Yapılan Atamalar dava konusu ilgili madde 10 ve 12’inci maddeleri gereği yapılması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığının yeni işlem tesis etmesi gereklidir.

Dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığının Alınan Karar aleyhine 7 gün içinde İdari Dava Daireler Kuruluna İtiraz etme hak ve yetkisi de vardır.

Diğer taraftan esas hakkında dava devam etmektedir.

10 / 05 / 2007
 Türk Eğitim Sen Vekili
Av. Ömer SARPDAĞ & Av. Hatice AKALAN

ÖNEMLİ NOT:Kazanılan davadan sonra bazı sendikalar davayı sadece kendilerinin kazandığı gibi haberler yapmakta ve bilgi kirliliği meydana getirerek bulanık suda balık avlamaya çalışmaktadırlar. Bu davranış ahlaki olamadığı gibi, alenen yalan söylemektir. Hangi sendikaların dava açtığı, hangi davalara hangi kararların verildiği açıktır. Danıştay yönetici atama yönetmeliğ ile ilgili sendikaların açtığı tüm davalara yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.