ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ SEÇME SINAVINDA HATALI SORULAR
MEB’nın Anadolu Liseleri Öğretmenliği Seçme Sınavında sorulan Coğrafya Bölümü 81.sorusunun hatalı olması sebebiyle Ankara 13.İdare Mahkemesi 19.03.2008 gün ve 2007/1051 E. ve 2008/469 K.Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.