ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ OLUMLU KARARLAR
Konuyu yargıya taşıyan Türk Eğitim Sen, üyemiz Fatma ÖZTÜRK adına açmış olduğu davada Çanakkale İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir. Ayrıca üyemiz Handan ÖZTÜRK’ ün Eskişehir İdare mahkemesine açmış olduğu davada da yürütmeyi durdurmayı kararı verilmiştir.