TUREM PERSONELİ İLE İLGİLİ DAVA AÇTIK
Ancak bu merkezlerde görev yapan eğitim çalışanları ivedilikle çözülmesi gereken bir takım problemleri yaşamaktadırlar.
Turizm Eğitim Merkezlerinde görev yapan eğitim çalışanları; ek ders ücretleri, eğitim öğretim tazminatı, sözleşmelerinin feshi, sosyal, ekonomik ve mali haklarının iyileştirilmemesi gibi konularda sorunlar yaşamaktadırlar. Tüm bu sorunların çözümü amacıyla sendika olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na karşı Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde, 2008/1244 E.Sayılı Dosya ile idari dava açmış bulunuyoruz.