YARGIYA BAŞVURACAK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİKKATİNE
1- İptal kararnameleri veya kararnamelerinin iptal edildiği listelerle tebliği yapılanlarda, idari işlemlere dava açma süresi 60 gündür.
2- Tebliğ işlemi yapılmayan öğretmenlerimiz, görev yaptıkları Okul Müdürlüğü’ne kararnamelerinin iptal edilip, edilmediğine dair dilekçe vererek, kararnamelerinin iptal cevabından sonra dava açma süresi 60 gündür. Veya atamalarının iptal edildiğini öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde yargıya başvurabilirler.
3- Dava açmayı düşünen üyelerimiz, bölge avukatlarımıza dava yürütmek üzere vekalet vererek, yalnızca mahkeme harcı, masraflarını ödeyerek Avukat hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerdir.