EK DERS OYUNUNA DAVA
10 Mayıs 2008 tarih ve 26872 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13567 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıdaki düzenleme iptal edilmiştir. Bu durumda kendisi, eşi ve çocuklarının uzun bir hastalığa yakalanmaları, refakat etmesi halinde, o gün var olan ders ücretlerinin tamamı kesilecektir. Bu şu demektir.”Eğitimciler hastalanmayın eşiniz çocuğunuz hastalığında refakat etmeyin” anlamına gelmektedir.
Sağlık tedavinizi hafta sonları, mesai sonrası veya dersinizin olmadığı zamanlarda yapın deniliyor.
Yapılan değişiklikle kazanılmış haklar eğitim çalışanlarının elinden alınmaktadır. Öğretmenlik mesleği yok sayılmak istenmektedir.
Hal bu ki; sağlık hakkı, beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmeyi isteme hakkıdır.
Bu anlamda Anayasa “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak….” Denilmek suretiyle Devletimiz, herkesin sağlığını sağlamakla görevli olduğu hususunda anayasal güvenceler belirlemesine rağmen, sağlık sebebiyle ders görevini yerine getiremeyen eğitim çalışanını mali haklarının ellerinden alınmasını düzenleyen değişikliği, hukuka aykırı bulmaktayız.
2008/13567 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Karar Madde : 1/ (2) “Aynı Kararın 16 ıncı maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.” Bu değişikliğin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için Danıştay’a sendikamızca dava açılmıştır