MEGEPLERLE İLGİLİ DAVA AÇTIK
2. Tercihler kısmında yer alan ibare objektif kıstaslara uygun değildir ve bu ibarenin idareye tanıdığı takdir yetkisinin denetimi son derece güçtür. Şöyle ki; alan değişikliği konusunda eğitim çalışanlarına branşlarla ilgili tüm alanlarda tercih hakkının verilmesi gerekliyken idarece takdir edilecek bölümlerin başvuru formuna yansıtılması hukuka aykırıdır.

Dava konusu kılavuzun D. ATAMALAR kısmında yer alan ibare ise alan değişikliğinin Milli Eğitim Bakanlığı‘ na bağlı okul ve kurumlarda norm açığı şartına bağlanması hukuka aykırıdır ve bu anlamda alan değişikliği başvurusunda bulunacak olan eğitim çalışanlarının hakları sırf norm kadro açığı bulunmaması sebebiyle gerçekleşmeyecektir.

Eğitim çalışanlarımızın, alan değişikliği konusunda idarece tesis edilen düzenlemenin ilgili bölümlerinden dolayı mağdur duruma düşmemeleri için sendika olarak konuyla ilgili davayı açmış bulunmaktayız.