SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNA DAVA AÇTIK
Bu anlamda;
1) Sürekli görevde bulunan memurlarla eşlerinin, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarının,
2) Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere, yurt dışına gönderilen memurlara verilen tedavi yardımı kurumca karşılanmakta iken,
Bu husus mevzuattan çıkartılmış olması sebebiyle eğitim çalışanları mağdur edilmiştir. 5510 Sayılı yasayla 25 yaşını doldurmuş, evlenmemiş kız çocuklarına tedavi yardımı ödenmeyecektir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurların kız çocukları, eski yasa doğrultusunda görev yapan (yani 1 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlamış olan) memurların çocuklarına göre farklı bir muameleye tabi tutulacaktır. Bu durum Anayasamızın 10 maddesinde ifade edilen eşitlik ilkesine aykırılık arz etmektedir. Bizim toplumumuzun hakim kültüründe, evlenmemiş ve herhangi bir sosyal sigortalılık güvencesinden mahrum olan kız çocuklarının anne-baba bakım ve gözetiminde olması anlayışı vardır. Fakat dini/milli değerlere saygıyı siyasi anlayışının eksenine yerleştirdiğini iddia eden AKP’nin çıkardığı sözkonusu yasayla milletimizin bu hassasiyetinden haberdar olmadığını görüyor ve üzülüyoruz.
İşte bu eksikliği ve ileride oluşabilecek mağduriyetleri gören sendikamız, değişikliği Danıştay nezdinde yargıya götürme gereği duymuştur. Danıştay talebimizi uygun görürse konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaktır.