2008 SIRALARIN ÇALIŞTIRILMAMASI DA YARGIDA
Tüm girişimlerimizin sonuçsuz kalması neticesinde Danıştay’a 2008 yılı sıralarının çalıştırılması ile ilgili dava açılmıştır. 2007 yılı sıralarının çalıştırılmaması sebebiyle açmış olduğumuz davada Danıştay  2008/511 E sayılı ve 20.05.2008 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ilgi tutulmuştur. 2008 yılı il içi sıra bekleyen öğretmenlerin mağduriyetinin giderileceği kanısındayız. Israrlı bir tutumla sıraları çalıştırmayan MEB.’e en güzel cevabı yine yargı verecektir.

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız