SENDİKAMIZDAN BİR KAZANIM DAHA
Söz konusu kılavuzda kıdeme esas alınacak ve alınmayacak hizmet süreleri sıralanmış, “yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de dahil olmak üzere aylıksız izinde geçirilen süreler” kıdeme esas alınmayacak süreler içerisinde gösterilmişti.

Sendikamız bunun üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde yedek subay öğretmen olarak yapılan görevin öğretmenlik kıdeminden sayılması gerektiğini düşünerek kılavuzda yer alan maddenin iptaliyle ilgili Danıştay’a dava açtık.

Türk Eğitim-Sen olarak açmış olduğumuz dava Danıştay 2. Dairesi 19.11.2008 tarih ve 206/3597 Esas ve 208/4600 Karar sayı ile sonuçlanmıştır. Bu karara göre; “Temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrinde yedek subay öğretmen olarak yerine getiren muvazzaf askerlik süresi öğretmenlik kıdeminden sayılmasına” karar verilmiştir.