YARGIDAN BİR OLUMLU KARAR DAHA .
Bu değişiklik neticesinde öğretmenlerimiz ciddi hak kaybına uğramıştı. Liselerde görev yaparken birden okul öncesi öğretmeni olarak görev yapma durumu ile karşı karşıya bırakılan öğretmenlerimizin de dava açmak dışında çözüm yolu mevcut değildi. Mersin’de; alan değişikliği nedeniyle mağdur olan bir üyemizin açtığı dava ile adalet yine yerini buldu ve üyemiz elinden alınan kazanılmış hakkına Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2008/942E, 2008/1580K sayılı kararı ile kavuştu. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın keyfi olarak yaptığı düzenlemelerin bir şekilde geri döneceği tekrar ispatlanmış oldu.