TÜRKLÜĞE HAKARET ETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİl.(AHMET ALTAN HK'DA SUÇ DUYURUSU)
Her milletin geçmişindeki başarılar ve başarılı şahsiyetler ile övünmeye hakkı vardır. Hiç kimse soyu ile övünüyor diye aşağılanamaz. Her fırsatta “özgürlük” naraları atan A. Altan ve onun gibi entelektüel geçinenler, bireylerin soyu, tarihi ve tarihteki başarıları ile övünme özgürlüğünü küçümseyemezler… Bu manada hem Sendikamızın ve üyelerinin uğradığı hakaretler hem de TCK 301’e göre “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından dolayı A. Altan hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. A. Altan gibilere gereken cevabı şanlı Türk milleti geçmişteki başarıları ile vermiştir ve gelecekteki başarıları ile vermeye devam edecektir. Ancak bunun yanında hukuk devleti olmanın gereği olarak gereken tahkikatın yapılıp suçlarının cezasının yargı organlarınca da verileceği muhakkaktır


Türklüğe Hakaret İle İlgili Suç Duyurusu İçin Tıklayınız

Türk Eğitim Sen'e Hakaret İle İlgili Suç Duyurusu İçin Tıklayınız