MEMURUN GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ KEYFİYETİNE SON
Söz konusu mahkeme kararı özetle; görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek nitelik ve ağılıkta bir eylemin varlığı ortaya konulamadığından kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmeden yapılan atama işlemi açıkça hukuka aykırı olduğundan dolayı yürütmenin durdurulmasına dair karar verilmiştir.