YARGI “İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER GİZLENEMEZ” DEDİ.
İlgili mahkeme kararı gereği, sendika tarafından istenilen bilgilerin niteliği incelendiğinde, hâlihazırda davalı idare bünyesinde vekâleten, tedviren ve geçici olarak görevlendirilen personele ait listeye ilişkin olduğu ve dolayısıyla bu verilerin Milli Eğitim Bakanlığınca kayıt altına alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca söz konusu belge ve bilgiler için Milli Eğitim Bakanlığının araştırma ve inceleme yapmasını gerektirmeden vekâleten, tedviren ve geçici olarak görevlendirilen personele ait listenin verilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.