ŞEF ATAMALARINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.12.2008 günlü, 27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 7/c-3. maddesinde yer alan Şef kadrosuna atanabilmek için “Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak” ibaresinin, Dairemizin 3.4.2009 günlü, E 2009/13 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, aynı düzenlemeye yönelik yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, 3.4.2009 gününde oy birliği ile karar verildi.


Bu durumda MEB’in ne yapacağı sendikamız tarafından yakından takip edilmektedir. Sendikamız başvuru aşamasında MEB’i uyarmış, yargı kararları ile çalışanların mağdur edilmemesi için, mahkemenin iptal ettiği “Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak” şartının kaldırılmasını talep etmişti. Maalesef MEB bütün uyarılara kulak tıkayarak çalışanları mağdur etmeye devam etmektedir.


Bilindiği gibi  MEB daha önce de, yargı kararları sonrasında bir çok yönetici ve şefin atamalarını iptal etmek zorunda kalmıştı.