İLK TERCİHİNE VERİLMEYEN YÖNETİCİ İÇİN OLUMLU KARAR
Üyemizin ilk tercihi olan Anadolu statülü okula atanma şartlarını taşıdığı halde atanamaması ve dava konusu edilen Anadolu statülü bir okula atanma şartlarına sahip olmayan birinin atanması işlemi yargıdan dönmüş ve adalet yine yerini bulmuştur. Müdür yardımcılığı atamalarında idarelerin Yönetmelik ve Genelge hükümlerini dikkatle uygulayarak haksızlıklara imkân vermemesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan haksız atamaların yargıdan döneceği muhakkaktır.