YÖNETİCİLİĞE OKUL DIŞINDAN GÖREVLENDİRMEYE İPTAL KARARI

 

Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 2008/1600 E. Sayılı ve 27.05.2009 tarihli kararıyla, Samsun Merkez İlkadım İlçesi İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi müdürlüğüne Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin vekaleten görevlendirilmesi işleminin, vekaleten atamalarda asaleten atanma şartlarının arandığı, kariyer ve liyakat ilkeleri ile diğer objektif kriterler dikkate alınmaksızın yapılan işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.