YÖNETİCİLİĞE, OKUL DIŞINDAN GÖREVLENDİRME YAPILAMAZ

 

Osmaniye ilinde müdür başyardımcısı olarak görev yapan bir üyemizin çalıştığı okulda müdür vekili olarak görevlendirilmesinin ardından tamamen il milli eğitim müdürünün kendi inisiyatifi sonucu üyemizi görevden alarak yerine başka bir okuldan bir öğretmeni müdür vekili olarak görevlendirmesine ilişkin tesis ettiği işlemin mevzuata ve yargı kararlarına aykırılık teşkil ettiğini Osmaniye Valiliği ve Milli eğitim Bakanlığına iletmiş bulunmaktayız.

 

Yandaşlarını yönetici yapabilmek adına hukuku hiçe sayanları takip etmeye ve hukuk devletinde yaşadığımıza göre belirlenmiş kurallara uymamız gerektiğini hatırlatmaya devam edeceğiz.